Ztings korningsresultat

2004-06-13 Nacka Bk, AfBV / SSLO beskrivare Ingrid Tapper & Lena Ferm

   
Tillgänglighet (koeff 15) Mindre tillgänglig +2
Kamplust, jakt (koeff 8) Måttlig +2
Kamplust, social (koeff 6) Liten +1
Temperament (koeff 10) Livlig +3
Skärpa (koeff 5) Liten utan kvarstående aggresivitet +1
Försvarslust (koeff 5) Liten +1
Nervkonstitution (koeff 35) Relativt nervfast +2
Hårdhet (koeff 8) Måttligt hård +3
Dådkraft (koeff 8) Måttlig +1
Skottfasthet Skottfast +

 


Resultat: Godkänd, +194